Изпълнителен процес и (не) уеднаквената практика правен анализ

Изпълнителен процес и (не) уеднаквената практика след Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ВКС