Кинезитерапия за координация и комплексна функция на крайници

Кинезитерапия за координация и комплексна функция на крайници, полезна информация от експертите по кинезитерапия в София – кинезитерапия.org

Кинезитерапия

Координация е способността за контрахтиране на необходимите мускули в точно определен момент с необходимият интензитет и в необходимата последователност. Необходима е нормална функция на централната нервна система (ЦНС).

Комплексна функция е способността за извършване на сложни двигателни действия свързани с независимото и самостоятелно изпълнение на дейностите от ежедневния живот.

За развиването на тези качества е нужно да са налице основните двигателни качества:

 • подвижност;
 • сила;
 • издръжливост;
 • бързина.

Възстановяването на равновесните, координационните и комплексните двигателни възможности се основава на принципа на развитието на двигателните умения и навици:

 • Първоначално се възстановяват усвояват прости двигателни умения и навици, като след тяхното овладяване се преминава към по-сложни двигателни действия;
 • Налагат се многократни повторения на необходимите двигателни действия, като за правилното им моделиране се ангажират всички сетивни сензори – тактилни, визуални, слухови, проприоцептивни;
 • Когато моделираме дадено двигателно действие от крайниците, е необходимо преди това да се обърне внимание на активната стабилизация на трупа, таза и раменния пояс;
 • След усвояването на основни двигателни умения и навици трябва да се стимулират елементи или цялостни ежедневни, трудови и спортни дейности. Най-добре е да се подберат обичайните за съответния човек активности;
 • Усвояването на необходимите двигателни умения започва при бавна скорост, която постепенно се увеличава. Следи се да не се нарушава изградения нормален стереотип на движението.

Средства на Кинезитерапията:

 • Прости координационни упражнения без и със зрителен контрол;
 • Циклични упражнения – пълзене, лазене, ходене на колене, ходене, качване и слизане по наклон или стълби и т.н.;
 • ДЕЖ и трудотерапия;
 • Елементи от спорт;
 • Спорт;

Кинезитерапия в София

Кинезитерапия услуги в София предлагани от високо квалифицирани специалисти на професионален кинезитерапевтичен център – кинезитерапия.org. Там изготвят специални кинезитерапевтични програми за възстановяване и профилактика след извършване на преглед и анализ на индивидуалното състояние на всеки техен пациент.

Тук може да видите какво предлагат и ВИДОВЕ КИНЕЗИТЕРАПИЯ

За още полезна информация, може да видите и още наши категории: