Закон за собствеността и ползването на земеделски земи

Закон за собствеността и ползването на земеделски земи, полезен и практичен анализ по темата от мен – адвокат Доков.

Закон за собствеността и ползването на земеделски земи и „вратичката“ по чл. 19 ЗСПЗЗ

Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

В по-големите градове в страната вече отшумя бума на  делата свързани със Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ). Но споровете и неяснотите по приложението на един от най-често изменяните закони в България продължават да „бликат“, като блатна вода под краката на (не) реституираните собственици в по –малките, пък и все още в големите населени места.

Една твърде често срещана хипотеза:

Снабдили сте се с Решение на Поземлена комисия още в началото демокрацията. В него с големи букви пише „Възстановява право на собственост“. Описани  са имотите по местонахождение, посочени са съседите / голяма част от тях отдавна починали/, посочена е приблизителна площ.  Документът е прибран прилежно в шкафа, с ясно съзнание, че вече сте собственик на описаните в него имоти. Когато обаче решите да се разпоредите със  земите, се оказва, че вие не сте собственик, защото правата принадлежат на съответната община на основание чл. 19 ЗСПЗЗ.

Единствената възможност е да установите по съдебен ред, че това не е така. За щастие съдебната практика в случая в голяма степен ви защитава, щом ви притежавате описаното по-горе „първично“ решение.  В голяма част от случаите в съдебното производство се оказва, че земята изобщо не е земеделска. Основание изобщо да се счете, че ЗСПЗЗ не е приложимия закон за вашия казус, а в друга, че няма основание Община „Х“ да си запише имота в нейна собственост, защото вие или вашия наследодател вече е заявил претенция за него. В този случай, ВКС в редица решения приема, че веднъж започната по заявление, процедурата следва да се движи служебно до окончателното й приключване с позитивен или не резултат за заявителя, като правото на собственост не може да се влияе от ефективността на работата на поземления административен орган.

Все пак остава уговорката, че всеки случай си има своя конкретика. Поради което следва да се обърнете към специалист в областта.

За връзка с мен използвайте следните КОНТАКТИ