Сибутрамин при затлъстяване

Редуктил (сибутрамин) от 5 mg, 10 mg или 15 mg, е едно от най-широко използваните лекарства при лечението на затлъстяване. За пациенти със затлъстяване с начален индекс на телесна маса (ИТМ) ≥ 30 kg / m2 или ИТМ ≥ 27 кг / м2 с други рискови фактори (например диабет, висок холестерол, контролирано високо кръвно налягане). Сибутрамин при затлъстяване се използва и под търговските наименования като лекарство по лекарско предписание (Reductil, Meridia, Sibutrex, Sibutril, Lindaxa, Minimectil).

Сибутрамин при затлъстяване

Затлъстяването е сериозно хронично заболяване. Което е резултат от положителния енергиен баланс. Затлъстяването също е независим рисков фактор за развитието на незаразни широко разпространени разстройства. Крайната точка на проучването е целенасочено намаляване на прекомерното телесно тегло. При 99 индивиди с ИТМ съответно над 30 или 27 кг / м2. Тримесечната терапия за редукция на теглото се основава на ограничаването на приема на енергия и фармакотерапията от Сибутрамин хидрохлорид монохидрат (Сибутрамин) 10 mg / човек / ден.

Резултати: тримесечната терапия води до статистически значим спад на ИТМ, телесното тегло, телесните мазнини и обиколката на талията. Подобреният редукционен липиден профил доведе и до понижаване на систолното и диастолното кръвно налягане. Сърдечната честота се увеличава незначително. Целенасоченото намаляване на прекомерното телесно тегло с помощта на Сибутрамин фармакотерапия има положителен ефект върху антропометричните и биохимичните характеристики. Без никакъв неблагоприятен ефект от храненето при участващите лица.

Затлъстяването се определя като увеличаване на телесното тегло, свързано с увеличен дял на телесните мазнини от общото телесно тегло. Затлъстяването трябва да се разглежда като сериозно разстройство, а също и важен рисков фактор за много други заболявания. Затлъстяването играе важна роля в етиопатогенезата и развитието на незаразни широко разпространени заболявания – захарен диабет, исхемична болест на сърцето и дислипидемия. Повишеното телесно тегло и затлъстяването са резултат от положителния енергиен баланс.

Енергийният баланс е разлика между потреблението и производството на енергия. Ако приемът на енергия под формата на храна (по-специално захари и мазнини) надвишава действителните нужди (приемът надвишава продукцията), прекомерната енергия се съхранява в мастните клетки. Теглото на мастната тъкан се увеличава и с това общото тегло на тялото. Увеличаването на разпространението и честотата на прекомерното телесно тегло и затлъстяване постепенно се ускорява по целия свят от втората половина на 20 век. Това е документирано от резултатите от много епидемиологични проучвания, проведени през 90-те .