Безопасно ли е лекарството за ЕД

Преглед от 2017 г. на 16 проучвания, включващи 5189 пациенти, които директно сравняват безопасността и ефикасността на силденафил и тадалафил, разкрива, че и двете лекарства имат сходен отличен профил на безопасност. И двете също показаха подобна ефикасност при лечението на еректилна дисфункция и пациентите показаха еднаква степен на удовлетвореност от лечението. Психологическите резултати бяха много по-добри при тадалафил, най-вероятно поради дългодействащия характер на лекарството, а оттам и намаленото времево напрежение, под което те бяха подложени, за да започнат и да имат сексуален контакт.

Безопасно ли е лекарството за ЕД

Предпочитат ли мъжете Циалис? Безопасно ли е лекарството за ЕД

Едно проучване от 2003 г. заключава, че мъжете предпочитат да приемат тадалафил(Циалис) пред силденафил. В това проучване 215 мъже с ЕД са избрани на случаен принцип да приемат силденафил или тадалафил според изискванията за период от 4 седмици. След 1-2 седмичен период на измиване те преминаха към приема на другото лекарство (кръстосано проучване). Нито самите мъже, нито изследователите на проучването знаеха кое лекарство приемат. Тези мъже или никога преди не са приемали силденафил, или не са реагирали в миналото. Резултатите показват, че 66,3% предпочитат тадалафил в сравнение с 33,7% за силденафил и тези резултати са високо статистически значими. В допълнение, както силденафил, така и Циалис се понасят добре, със сходни профили на страничните ефекти и в двете групи.

Жените партньори предпочитат ли тадалафил?

В едно проучване от 2008 г. 79% от партньорките са предпочели тадалафил(Циалис) пред силденафил поради по-спокойния подход към полов акт с тадалафил, тъй като той действа толкова дълго.

Биха ли мъже, които вече редовно използват силденафил, го сменят с  тадалафил(Циалис)?

Интересно е, че има изследвания, които показват, че това често се случва. В проучване от 2003 г. 147 мъже с ЕД, които са били редовни потребители на силденафил, са били оценявани с помощта на силденафил в продължение на 6-седмично започване и 3-седмична фаза на оценка. След това направиха същото в продължение на 6 и 3 седмици с тадалафил. След това им беше предложен избор или на силденафил, или на тадалафил, които да се използват през следващия 6-месечен период. Внушителните 90,5% предпочитат да се придържат към тадалафил и 9,5% от силденафил. Това е независимо от възрастта, тежестта на ЕД или някаква основна причина. И двете лекарства се понасят добре и имат сходен профил на страничните ефекти.